Kielce Wiadomości Sport Informacje

Kolejne wcielenie do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

W dniu 05 października o godzinie 8:00 rozpocznie się wcielenie kolejnych żołnierzy terytorialnej służby wojskowej do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej .

  Kolejne wcielenie do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

W dniu 05 października 2018 r. w 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej na ul. Wojska Polskiego 300 odbędzie się wcielenie kolejnych żołnierzy do terytorialnej służby wojskowej. Są to ochotnicy, którzy przy udziale Wojskowych Komend Uzupełnień dokonali niezbędnych formalności, przeszli proces rekrutacji oraz otrzymali karty powołania do terytorialnej służby wojskowej.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Wcielenie to pierwszy dzień tzw. „szesnastki”. 16-dniowego szkolenia podstawowego prowadzonego w systemie ciągłym. Udział w szkoleniu wezmą ochotnicy, którzy do tej pory nie mieli do czynienia ze służbą wojskową.  W dniu 13 października dołączą do szkolenia ich bardziej doświadczeni koledzy, żołnierze rezerwy, którzy odbędą szkolenie wyrównawcze. Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz dla rezerwistów (8-dniowe).

Pierwszy dzień to przyjęcie żołnierzy na ewidencję, umundurowanie i wyekwipowanie. Również w tym dniu wcieleni kandydaci zostaną poddani testowi oceny sprawności fizycznej nazwanego „testem wejściowym” oraz badaniu współczynników budowy ciała.

W trakcie „szesnastki”, która odbędzie się na obiektach szkoleniowych Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie nowo wcieleni żołnierze zostaną przeszkoleni w zakresie: praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, topografii. Również będą uczestniczyć w szkoleniu taktycznym, które jest integralną częścią szkolenia, a priorytetem jest szkolenie strzeleckie, w tym nauka budowy i eksploatacji broni oraz bezpieczne i efektywne posługiwania się karabinkiem. 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej korzysta z najnowszego uzbrojenia jakim dysponuje Wojsko Polskie i wyposaża swoich żołnierzy w karabinek MSBS Grot.

W ostatnim dniu „szesnastki” dla żołnierzy TSW zostanie przeprowadzony egzamin końcowy na „pętli taktycznej” zakończony strzeleniem bojowym. Wynagrodzeniem za trud i wysiłek w trakcie szkolenia będzie przysięga wojskowa, która odbędzie się 20 października w Sandomierzu.

Służba w 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej jest doskonałym sposobem na samorealizację i rozwój zawodowy. Kształtuje takie wartości jak: odpowiedzialność, samodyscyplinę, szacunek dla Państwa i symboli narodowych oraz dla wartości chrześcijańskich, które są podstawą naszej tradycji.

Obecnie w WOT służbę pełni ponad 13,6 tys. żołnierzy, w tym 11,2 tys. ochotników oraz 2,4 tys. żołnierzy zawodowych. Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku w strukturach WOT może służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Tzw. „mapa drogowa” budowy formacji zakłada napływ ochotników na poziomie około 10 tys. rocznie, oznacza to, że na koniec roku 2019 w WOT służyć będzie do 30 tys. żołnierzy.

Zakończenie procesu formowania planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.

Odpowiedzi