Kieleckie święto informatyki

W przygotowaniu jest program pierwszej edycji Kieleckich Dni Informatyki. Ma on zawierać warsztaty, dyskusje i test wiedzy z myślą o młodzieży z regionu świętokrzyskiego. Impreza jest przedsięwzięciem Kieleckiego Parku Technologicznego i Politechniki Świętokrzyskiej. Wydarzenie ma obyć się w dniach 3-4 kwietnia.

 Kieleckie święto informatyki


Kieleckie Dni Informatyki mają mieć charakter edukacyjny z zakresu branży informatycznej. Młodzież będzie mogła wziąć udział także w teście, który sprawdzi ich stopień przygotowania do pracy w IT. Organizatorzy zapowiadają także obiecujące spotkania z firmami.

- Kielecki Park Technologiczny angażuje się w obszary istotne dla regionu świętokrzyskiego. Taką właśnie jest branża informatyczna, obecna dziś praktycznie w każdym aspekcie naszego życia, wspierająca wszystkie dziedziny nauki i biznesu. Bardzo ważne jest dla nas kształcenie specjalistów w tym obszarze. Co więcej, KPT to lider horyzontalnej inteligentnej specjalizacji regionalnej w zakresie IT/ICT, dlatego włączamy się w organizację pierwszej edycji Kieleckich Dni Informatyki. Element rywalizacji w testach, a także interesujące warsztaty i inspirujące spotkania, to z pewnością atrakcyjna propozycja dla uczestników wydarzenia – mówi Justyna Lichosik, zastępca dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego.

- Wydarzenie, które organizujemy wspólnie z KPT, przede wszystkim ma ułatwić młodzieży i studentom kontakt z przyszłymi pracodawcami. Chcemy zainteresować absolwentów szkół średnich tematyką związaną z branżą IT oraz zaprezentować możliwości kształcenia na naszej uczelni. Przy ogromnym wsparciu przedsiębiorstw działających w tym sektorze gospodarki wciąż rozwijamy kierunek informatyka. W zeszłym roku nasi studenci mogli pracować wspólnie z ekspertami z firmy Transition Technologies PSC w ramach jednego z przedmiotów, dzięki współpracy z firmą CISCO sukcesem zakończyło się uruchomienie nowej specjalności Teleinformatyka – mówi profesor Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Planowana impreza będzie rozszerzeniem zeszłorocznego Świętokrzyskiego Testu z Informatyki, który również wspólnie organizowali pracownicy KPT i PŚk. Wzięło w nim udział ponad 70 uczniów i 40 studentów.

S.D.28.01.2019