kielce informator sport wiadomości

Kielce atrakcyjne dla biznesu? Ratusz zaprezentuje program

Finalizowane są prace nad stworzeniem Programu wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce. Założenia dokumentu będzie można poznać podczas konferencji „Kielce atrakcyjne dla biznesu” w Centrum Kongresowym Targów Kielce w czwartek.

Kielce atrakcyjne dla biznesu? Ratusz zaprezentuje program

Celem Programu jest wskazanie działań, które pozwolą na podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności Kielc w skali kraju oraz debata nt. głównych kierunków rozwoju gospodarczego miasta. Wspieranie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w taki sposób, aby służyła ona wzrostowi jakości życia mieszkańców Kielc, to jedno z najważniejszych wyzwań na najbliższe lata. Działania realizowane w ramach Programu mają także pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy całego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Program wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce został opracowywany w oparciu o metodę partycypacyjno – ekspercką. W pracach nad dokumentem uczestniczyła Rada Programowa, w której zasiadają osoby zaangażowane na co dzień w życie gospodarcze miasta (przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu). Prace Rady Programowej wspierali zewnętrzni eksperci. Rozwiązania proponowane w ramach Programu są także efektem konsultacji odbytych z mieszkańcami miasta, których głosy – wyrażone podczas badań ankietowych i wywiadów grupowych – zostały uwzględnione przy tworzeniu diagnozy sytuacji obecnej i wytyczania celów w obszarze wspierania przedsiębiorczości w Kielcach.

W programie konferencji są m.in. wystąpienia nt. tworzenia biznesu z pasją w Kielcach, budowania marki firmy w oparciu o związki ze społecznością lokalną, nowego wymiaru kształcenia zawodowego.
Ponadto w trakcie wydarzenia odbędzie się dyskusja o gospodarczej marce Kielc z udziałem m.in. Wojciecha Lubawskiego (Prezydent Miasta Kielce), prof. dra hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego (rektor Politechniki Świętokrzyskiej), prof. zw. dra hab. Jacka Semaniaka (rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Andrzeja Mochonia (prezes Zarządu Targów Kielce S.A.), Ryszarda Grzyba (lokalny deweloper), Zbigniewa Mojeckiego (zastępca prezesa ds. handlowych WSP Społem) i Grzegorza Woelke (prezes zarządu VIVE Transport).