Kielce atrakcyjne dla biznesu? Ratusz zaprezentuje program

Finalizowane są prace nad stworzeniem Programu wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce. Założenia dokumentu będzie można poznać podczas konferencji „Kielce atrakcyjne dla biznesu” w Centrum Kongresowym Targów Kielce w czwartek.

Kielce atrakcyjne dla biznesu? Ratusz zaprezentuje program

Celem Programu jest wskazanie działań, które pozwolą na podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności Kielc w skali kraju oraz debata nt. głównych kierunków rozwoju gospodarczego miasta. Wspieranie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w taki sposób, aby służyła ona wzrostowi jakości życia mieszkańców Kielc, to jedno z najważniejszych wyzwań na najbliższe lata. Działania realizowane w ramach Programu mają także pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy całego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Program wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce został opracowywany w oparciu o metodę partycypacyjno – ekspercką. W pracach nad dokumentem uczestniczyła Rada Programowa, w której zasiadają osoby zaangażowane na co dzień w życie gospodarcze miasta (przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu). Prace Rady Programowej wspierali zewnętrzni eksperci. Rozwiązania proponowane w ramach Programu są także efektem konsultacji odbytych z mieszkańcami miasta, których głosy – wyrażone podczas badań ankietowych i wywiadów grupowych – zostały uwzględnione przy tworzeniu diagnozy sytuacji obecnej i wytyczania celów w obszarze wspierania przedsiębiorczości w Kielcach.

W programie konferencji są m.in. wystąpienia nt. tworzenia biznesu z pasją w Kielcach, budowania marki firmy w oparciu o związki ze społecznością lokalną, nowego wymiaru kształcenia zawodowego.
Ponadto w trakcie wydarzenia odbędzie się dyskusja o gospodarczej marce Kielc z udziałem m.in. Wojciecha Lubawskiego (Prezydent Miasta Kielce), prof. dra hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego (rektor Politechniki Świętokrzyskiej), prof. zw. dra hab. Jacka Semaniaka (rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Andrzeja Mochonia (prezes Zarządu Targów Kielce S.A.), Ryszarda Grzyba (lokalny deweloper), Zbigniewa Mojeckiego (zastępca prezesa ds. handlowych WSP Społem) i Grzegorza Woelke (prezes zarządu VIVE Transport).