Podkielecka gmina wprowadziła Karty Seniora. Są zniżki na basen, masaże i żywność

Z początkiem roku gmina Sitkówka-Nowiny wprowadziła Program „Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny”. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i mają miejsce zamieszkania na terenie gminy. Jego głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów.

Podkielecka gmina wprowadziła Karty Seniora. Są zniżki na basen, masaże i żywność

Obecnie gminę Sitkówka-Nowiny zamieszkuje około 1650 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Aktywizacja i integracja osób starszych stanowi jeden z najważniejszych elementów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Programu Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny. Seniorzy mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez uczęszczanie do klubu seniora, przynależność do zespołów ludowych czy chóru, a także brania udziału w wydarzeniach kulturalnych.

Od dwóch lat gmina wspólnie ze Stowarzyszeniem „Możesz Więcej” prowadzi program „Aktywny Senior”, którego uczestnicy korzystają z kursów języków obcych, zajęć edukacyjnych rozwijających umiejętności: dziennikarskie, filmowe, fotograficzne i plastyczne, a także wyjeżdżają na wycieczki. W ostatnim czasie gmina podpisała list intencyjny z Politechniką Świętokrzyską w sprawie realizacji projektu ,,Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Dzięki Karcie seniorzy będą mogli korzystać z ulg przyznawanych przez podmioty, które przystąpiły do programu, m.in. sklepów, przychodni czy ośrodka kultury. Partnerem Programu może zostać każdy podmiot, który przygotuje specjalną ofertę lub dostosuje już istniejącą ofertę dla seniorów. Może ona dotyczyć rabatów, zniżek na usługi czy produkty lub innych promocji. Miejsca, w których seniorzy będą mogli korzystać z przygotowanej oferty będą oznakowane, a ich wykaz będzie dostępny na stronie internetowej gminy Sitkówka-Nowiny. Aby otrzymać Kartę Seniora, należy złożyć wniosek w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. Karta jest imienna, wydawana bezterminowo i bezpłatnie.

Marta Herbergier 10.02.2018