„Chcę swojego życia...” - kieleccy społecznicy promują wspieranie niepełnosprawnych

W Kielcach rozpoczęła się kampania pod hasłem „Chcę swojego życia… zostań moim agentem społecznym”. Ma ona pokazać jak ważna dla osób niepełnosprawnych jest niezależność oraz możliwość realizowania swoich potrzeb. Akcja ma też inny szczytny cel – promowanie skutecznych metod wspierania ludzi z różnymi dysfunkcjami.

„Chcę swojego życia...” - kieleccy społecznicy promują wspieranie niepełnosprawnych


Za kampanię odpowiada znana kielecka Fundacja DOGadanka. Zdaniem organizacji asystenci społeczni dobrze sprawdzają się w roli pomocników w realizacji potrzeb, pasji, zainteresowań osób niepełnosprawnych. Ludzie z dysfunkcjami najczęściej zdani są na innych ludzi, głównie swoich najbliższych. Rolą asystenta jest także odciążenie rodziny niepełnosprawnego.

„Asystencja osobista powinna także pozwalać na pełne włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie lokalnej społeczności, w tym umożliwiać realizację podstawowych praw obywatelskich, takich jak prawo do edukacji, pracy, dostępu do dóbr kultury lub udziału w życiu publicznym. Ma to istotne znaczenie, bowiem do dnia dzisiejszego powszechnie uważa się, że osoby z niepełnosprawnościami nie są w stanie żyć samodzielnie wśród innych ludzi. Prowadzi to do przypadków porzucenia, uzależnienia od członków rodziny, instytucjonalizacji opieki, izolacji lub segregacji osób z niepełnosprawnościami.” - wskazuje Fundacja DOGadanka.

Osoby, które chciałyby zostać asystentem społecznym jakiejś osoby niepełnosprawnej powinni skontaktować się z Fundacją DOGadanka.