Kielce Wiadomości Sport Informacje

Bliżej budowy laboratoriów Głównego Urzędu Miar

Kompleks nowoczesnych laboratoriów GUM powstanie na działce inwestycyjnej w Kielcach przy ul. Wrzosowej w sąsiedztwie Starostwa Powiatowego. Główny Urząd Miar w Warszawie ogłosił konkurs, na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej inwestycji pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”, przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich.

Bliżej budowy laboratoriów Głównego Urzędu Miar

W konkursie przewidziano 2 etapy postępowania. Etap pierwszy obejmuje wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej i zostanie rozstrzygnięty do dnia 6 września 2018 br. Uczestnicy, dopuszczeni do etapu II, wykonają rozwinięte koncepcje inwestycji w oparciu o rozwiązania przedstawione w etapie I.

Zgodnie z harmonogramem projektu do 2023 roku w Kielcach powstanie 15 tys. m kw. powierzchni laboratoryjnej, służącej badaniom z zakresu dziedzin metrologicznych m.in. akustyki, czasu i częstotliwości, chemii, długości, elektryczności, magnetyzmu czy masy. Docelowa obsługa kampusu będzie składała się nawet z kilkuset wyspecjalizowanych osób w rożnych dziedzinach badawczych. Kampus Laboratoryjny GUM stanie się motorem rozwoju przemysłu w wielu branżach, w szczególności w obszarze zaawansowanych technologii, na co stawia GUM w swojej nowej strategii.

Pierwszy etap inwestycji zaplanowany jest na lata 2018 – 2023 i będzie realizowany we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, ale również przy dużym zaangażowaniu lokalnego samorządu - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Urzędu Miasta Kielce.

Wartość inwestycji szacowana jest na prawie 200 mln zł, natomiast planowane koszty części budowlanej to ok. 120 mln zł. Finansowanie będzie możliwe dzięki środkom unijnym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

fot.UM Kielce