Kielce Wiadomości Sport Informacje

Grunty na kieleckim Malikowie w rękach Panattoni Europe

Z końcem lutego podpisano w Kielcach akty notarialne, finalizujące nabycie gruntów od prywatnych właścicieli terenów pod inwestycję Panattoni Europe na kieleckim Malikowie. W ubiegłym tygodniu natomiast podpisano list intencyjny na generalne wykonawstwo. Wartość kontraktu GW to 12,150 mln euro.

Grunty na kieleckim Malikowie w rękach Panattoni Europe

Po podpisaniu aktów notarialnych Panattoni Europe – lider nieruchomości przemysłowych w Polsce, stał się właścicielem gruntów, które przeznaczone są pod budowę parku logistycznego oraz nowoczesnej powierzchni magazynowej. Inwestycja realizowana będzie pod nazwą Panattoni Park Kielce. Od ubiegłego roku trwały negocjacje z właścicielami terenów oraz procedury związane z przygotowaniem inwestycji.

Park zlokalizowany będzie tuż przy granicy administracyjnej Kielc, w niedalekiej odległości od węzła komunikacyjnego Kielce Zachód (Niewachlów II), który łączy drogi S7 i 74 na trasie z Warszawy do Krakowa. W bliskim sąsiedztwie inwestycji znajdują się także Targi Kielce SA oraz największe firmy produkcyjne w Kielcach.

Pierwszym najemcą Panattoni Park Kielce będzie Vive Logistic Services, spółka z grupy VIVE, lidera w branży recyklingu tekstyliów w Europie (etap I inwestycji). W II etapie inwestycji powstanie kolejne 25 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Docelowo kieleckie centrum Panattoni Park Kielce będzie dysponowało 87 000 m2 powierzchni o najwyższym standardzie.

Finalizacja umów nabycia nieruchomości od dotychczasowych właścicieli oraz wybór generalnego wykonawcy to milowe kroki na drodze do realizacji tej niezwykle ważnej dla miasta inwestycji.