Przestępcy sfinansują nowy sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Na mocy ogólnopolskiego programu powołanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości ochotnicze straże pożarne otrzymają najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy o wartości przekraczającej 100 milionów złotych. Środki te pochodzić będą z działającego od września 2017 roku zreformowanego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Przestępcy sfinansują nowy sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Nasze województwo jest trzecim w Polsce, na terenie którego rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania. Za pośrednictwem gmin i miast na prawach powiatu poszczególne jednostki OSP pozyskają specjalistyczne wyposażenie ratownicze. W ten sposób świętokrzyscy strażacy będą mogli udzielać pomocy w znacznie lepszych warunkach.

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków w Kielcach odbyło się specjalne spotkanie dotyczące wsparcia finansowego dla ochotniczych straży pożarnych, jakiego udzieli Fundusz Sprawiedliwości. W wydarzeniu udział wzięli świętokrzyscy parlamentarzyści, ekspert ds. weryfikacji wniosków Mariusz Gosek oraz Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Fundusz Sprawiedliwości to pieniądze pochodzące od przestępców i sprawców wypadków. - To są pieniądze, które pochodzą od osób, które złamały prawo karne i zostały skazane za jakieś przestępstwo. W ten sposób mogą oni pośrednio przyczyniać się do pewnego dobra, które wynikło ze zła, którego stali się sprawcami - powiedział na antenie TVP3 Kielce Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Paulina Kalinowska 19.02.2018