Kielce Wiadomości Sport Informacje

Policja zaprasza na Dzień Otwarty

21 marca dniem otwartym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach zostanie uroczyście zainaugurowana kampania „Służąc niesiemy bezpieczeństwo” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji i Wojewody Świętokrzyskiego.

Policja zaprasza na Dzień Otwarty

Dzień Otwarty Jednostek Policji to możliwość zapoznania się ze specyfiką służby policjantów np. ruchu drogowego, prewencji, antyterrorystów, czy laboratorium kryminalistycznego. Będzie on miał miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach w siedzibie przy ul. Seminaryjskiej 12 oraz Kusocińskiego 51, a także we wszystkich Komendach Powiatowych Policji naszego garnizonu. Dla odwiedzających zaplanowano wiele atrakcji, m.in. stoiska informacyjne, pokaz musztry policyjnej, technik samoobrony i tresury psów służbowych, a także sprzętu policyjnego.

Podczas wizyty będzie można dowiedzieć się jak zostać policjantem, jak uzyskać pozwolenie na broń, czy koncesję na pracownika ochrony, przyjrzeć się wykorzystywanemu przez stróżów prawa sprzętowi, poszerzyć swoją wiedzę jak nie stać się ofiarą przestępstwa oraz na temat praw i obowiązków w kontaktach z Policją.

Dzień Otwarty Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na ulicy Seminaryjskiej 12 rozpocznie się godzinie 9.30 i potrwa do 14.30. W programie: pokaz sprzętu Policji i symulator jazdy ŻW na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz stoiska edukacyjne w Sali Narad im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” przygotowane przez: Wydział Kadr i Szkolenia, Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego, Laboratorium Kryminalistyczne, SAT, Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, Wydział Postępowań Administracyjnych.

Na ulicy Kusocińskiego 14 funkcjonariusze czekają na zwiedzających od 10 do 14. W programie przewidziano prezentację sprzętu i wyposażenia na placu przed budynkiem Oddziałów Prewencji Policji KWP w Kielcach, symulator jazdy, pokazy technik obrony i pokaz tresury psów służbowych (godz.11.00 -11.30, 13.00-13.30), pokazy musztry a nawet wizytę na strzelnicy.

Kampania „Służąc niesiemy bezpieczeństwo” – to m.in. przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu literackiego na felieton „Służba jest dla mnie…” oraz wojewódzkiego konkursu dla funkcjonariuszy dotyczącego historii Policji, uruchomienie projektu Wirtualnie- Realnie, przeprowadzenie debat pt. „Reaguję- nie kabluję” oraz zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji nt. „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”. Wszystko to w celu przybliżenia społeczeństwu m.in. roli Policji, specyfiki służby oraz kształtowania postaw społecznych jednoznacznie negujących przemoc i łamanie praw człowieka.

BP KWP Kielce