Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej zrezygnował

W poniedziałek dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Mariusz Masny ustąpił ze stanowiska.

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej zrezygnował


Mariusz Masny złożył rezygnację z funkcji dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej z przyczyn osobistych. Na fotelu dyrektora zasiadał od listopada 2016 r. Wcześniej był pełniący obowiązki i zastępcą dyrektora. Urząd sprawować będzie do końca maja. Później obowiązki przejmie prawdopodobnie Jarosław Karyś – jego zastępca. Nie wiadomo dokładnie, kiedy zarząd województwa ogłosi konkurs na nowego dyrektora placówki.