Kielce Wiadomości Sport Informacje

Domek letniskowy – czym różni się od zwykłego budynku?

Domek letniskowy to miejsce, do którego chętnie wracamy, aby odpocząć od hałasu i pośpiechu życia codziennego. To własne miejsce na wakacje i na weekendy poza miastem. Czym różni się od zwykłego budynku z prawnego punktu widzenia i czy możemy go ubezpieczyć?

Domek letniskowy – czym różni się od zwykłego budynku?

Domek letniskowy jest znacznie prostszy w budowie niż dom mieszkalny pod względem samej konstrukcji; ponadto mniej kosztuje, a jego postawienie jest też łatwiejsze pod względem prawnym. Właściwe wytyczne znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2285).

Pozwolenie niepotrzebne

Polskie prawo nie definiuje, czym jest domek letniskowy. Zwykle jednak pojęcie obejmuje swym znaczeniem także „budynek rekreacji indywidualnej”. Cechą charakterystyczną takiego domku jest fakt, że wykorzystywany jest w celach mieszkalnych jedynie sezonowo, a nie przez cały rok. Do postawienia takiego budynku nie jest nam potrzebne pozwolenie na budowę – pod warunkiem, że domek będzie wolno stojącym budynkiem o jednej kondygnacji. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy to 35 m2. Przed rozpoczęciem budowy powinniśmy jeszcze skontrolować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli nie mamy dostępu do takiego planu lub go nie ma, musimy wystąpić do władz lokalnych z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Jak ubezpieczyć domek letniskowy?

Czy możemy ubezpieczyć domek letniskowy? Przecież – tak jak inne budynki – może być on narażony na różne niebezpieczeństwa – od włamania i dewastacji, przez pożar, po zalanie czy uszkodzenie przez wiatr. Otóż jeśli chcemy ubezpieczyć nasz domek letniskowy, musi on spełniać definicję budynku w rozumieniu prawa budowlanego. Powinien być to więc obiekt trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni przy pomocy przegród budowlanych, musi też posiadać fundamenty oraz dach. Niektóre firmy ubezpieczeniowe stawiają tu dodatkowe wymagania: Okna oraz wszystkie prowadzące do środka drzwi powinny być na tyle mocno osadzone i zamocowane, by nie było możliwe ich wyłamanie czy wyważenie bez użycia siły lub narzędzi. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, możemy bez przeszkód nabyć polisę, która w Wielkiej Brytanii, gdzie jest bardzo popularna, określana jest jako Holiday home insurance (taką ofertę posiada wiele firm ubezpieczeniowych w UK, m.in. Insurance Choice pod adresem https://www.insurancechoice.co.uk/products/home-insurance/holiday-home-i...).

Warto ubezpieczyć nasz domek letniskowy – w czasie, gdy oczekuje on na kolejny sezon, nie będziemy musieli obawiać się, że przydarzyło mu się coś złego. Warto jednak najpierw sprawdzić, czy spełnia on stawiane przez ubezpieczyciela warunki.

artykuł partnera