Kielce Wiadomości Sport Informacje

„Dobry Start” do roku szkolnego. 300 złotych dla każdego ucznia!

Prawie 50 milionów złotych wsparcia może trafić do ponad 165 tysięcy świętokrzyskich uczniów w ramach rządowego programu „Dobry Start”. Konferencję inaugurującą program w naszym regionie otworzyła w czwartek podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Bojanowska. W konferencji, podczas której przedstawiono szczegółowe cele i zasady rządowej inicjatywy, wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących program w regionie oraz świętokrzyscy parlamentarzyści.

„Dobry Start” do roku szkolnego

Program „Dobry start” ma przede wszystkim wesprzeć bytowo rodziny w momencie, kiedy rozpoczyna się rok szkolny. Program dotyczy przekazania środków w wysokości 300 zł netto dla każdego ucznia szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej.

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny dzieci, które nie ukończyły 20. roku życia. W przypadku uczących się dzieci niepełnosprawnych świadczenie przysługiwać ma nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. 

Szacuje się, że w całym kraju, aż 4 mln 600 osób otrzyma świadczenia. Po raz pierwszy program obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/19.