Statystycy spytali o sytuację w przedsiębiorstwach. Jest dobrze, ale problemów nie brakuje

Świętokrzyscy przedsiębiorcy oceniają, że panuje dobry klimat do prowadzenia interesów. Tak wynika z badań Urzędu Statystycznego w Kielcach na styczeń 2019 roku. Najlepsze opinie wyrazili hurtownicy. Najbardziej negatywne oceny dotyczące koniunktury sygnalizują przedsiębiorstwa działające w branży transportowej i w gospodarce magazynowej.

 Statystycy spytali o sytuację w przedsiębiorstwach. Jest dobrze, ale problemów nie brakuje


Wstęp do wyników ostatniego badania koniunktury w wybranych branżach w regionie świętokrzyskim brzmi optymistycznie. Jednak nie ma róży bez kolców. Statystycy przepytali przedsiębiorców także o największe trudności, z którymi muszą się aktualnie zmierzyć.

Jak informuje Urząd Statystyczny, dla świętokrzyskiego przetwórstwa przemysłowego największą barierą są koszty zatrudnienia i niedobór wykwalifikowanych pracowników. W tej branży problemem jest także niezadowalający popyt zagraniczny.

Większość przebadanych budowlańców również zasygnalizowało, że barierą jest koszt zatrudnienia pracownika. Z drugiej strony, w porównaniu z badaniami ze stycznia 2018, coraz mniej przedsiębiorstw w tej branży ocenia przepisy prawne jako niejasne, niespójne i niestabilne.

W handlu hurtowym największym problemem jest zbyt duża konkurencja na rynku. Nieco ponad połowa przebadanych firm zajęła takie stanowisko. W przeciwieństwie do budowlańców, hurtownicy uważają, że obowiązujące przepisy uprzykrzają im prowadzenie biznesu. W tej branży straciły na znaczeniu problemy z zakupem towarów.

Koszty zatrudnienia pracowników są wyzwaniem dla niemal 59 proc. przebadanych Świętokrzyskiem przedsiębiorstw prowadzących handel detaliczny. Jeszcze przed rokiem ta bariera dla tej branży nie była aż tak dotkliwa. Podobnie sytuacja wygląda w usługach, gdzie ponad 63 proc. firm uważa, że wysokość kosztów zatrudnienia jest problemem. Z drugiej strony, w usługach, w porównaniu ze styczniem 2018, spadła uciążliwość bariery związanej ze zbyt dużą konkurencją firm krajowych.

S.D.03.02.2019