Śmieci też wystawiają nam wizytówkę. Dbajmy o porządek również w altanach

Miasto Kielce wraz z firmą Eneris, która zajmuje się w stolicy świętokrzyskiego odbiorem odpadów apeluje o utrzymanie porządku w altanach śmietnikowych. Przygotowana została kampania informacyjna „EKO-altana”, której celem jest zwrócenie uwagi na współodpowiedzialność mieszkańców, spółdzielni i wspólnot za utrzymanie czystości w altanach. Jednocześnie pamiętajmy, że powinniśmy zapewnić dostęp do nich pracownikom zajmujących się wywożeniem śmieci.

Śmieci też wystawiają nam wizytówkę. Dbajmy o porządek również w altanach


Od kilku lat w całej Polsce funkcjonuje obowiązek segregacji odpadów na 5 frakcji. To podstawowe zadanie mieszkańców zarówno bloków, jak i domów jednorodzinnych. Problem zaśmieconych altan występuje zwykle w zabudowie wielorodzinnej. Bywa, że mieszkańcy bloków nie czują się odpowiedzialni za czystość wspólnych przestrzeni. Kampania informacyjna przygotowana przez ENERIS Surowce i Urząd Miasta Kielce ma na celu przede wszystkim zmianę postawy mieszkańców.

- Urząd Miasta Kielce jako pierwszy polski samorząd przystąpił do Koalicji 5 frakcji, co w jeszcze większym stopniu zobowiązuje nas - mieszkańców - do właściwej segregacji odpadów. Kielczanie dobrze radzą sobie z tym zadaniem, ale na przykładzie naszego miasta chcemy też pokazać, że oprócz wrzucania odpadów do odpowiednich pojemników czy worków, ważny jest też porządek w przyblokowych altanach śmietnikowych. Ten obowiązek dotyczy mieszkańców oraz administratorów budynków wielorodzinnych, bo to oni powinni dbać o wspólną przestrzeń – podkreślił Arkadiusz Kubiec, zastępca prezydenta Kielc.

Podkreślenie współodpowiedzialności mieszkańców i zarządców nieruchomości za utrzymanie czystości w altanach śmietnikowych to nie jedyny cel kieleckiej kampanii informacyjnej. Kluczowe jest zapewnienie dostępu pracownikom firm komunalnych do miejsc składowania odpadów, a często zdarza się, że dojazd do nich jest niemożliwy przez np. zaparkowane w pobliżu samochody.

- Chcemy zwrócić uwagę mieszkańcom Kielc i administratorom budynków, że nasi kierowcy i ładowacze nie mają obowiązku sprzątania altan i utrzymywania porządku wokół nich, ponieważ nie jest to zgodne z zapisami umów z miastem na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Największy problem, z którym się spotykamy w trakcie pracy to utrudniony dostęp do altan. Często nie ma tzw. kopert na drodze przy altanach lub znaków o zakazie zatrzymywania w miejscu gdzie zatrzymuje się śmieciarka aby bezpiecznie odebrać odpady – powiedział Andrzej Dziewanowski, dyrektor oddziału Eneris Surowce w Kielcach.

Jasny podział obowiązków oraz współpraca mieszkańców, administratorów ze spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych oraz pracowników firm komunalnych to podstawa sprawie działającego systemu odbioru i gospodarowaniem odpadami w miastach i gminach. Kampania informacyjna na ten temat została zainaugurowana w Kielcach ale jej przesłanie jest ponadregionalne. Organizatorzy chcą podkreślić, że altany to także miejsce segregowania odpadów a także wizytówka mieszkańców z niej korzystających. Zaniedbane przestrzenie wspólne na pewno nie będą dobrze świadczyły o kielczanach.

W ramach kampanii zostały przygotowane dwa spoty, a także m.in. plakaty dla wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo Urząd Miasta ogłosił konkurs na najładniejszą altanę śmietnikową.

- Do konkursu mogą zgłaszać się administratorzy i zarządcy nieruchomości wielorodzinnych z Kielc, którzy są odpowiedzialni za stworzenie i utrzymanie czystości w altanach na odpady na zarządzanym terenie. Mamy nadzieję, że taka forma edukacji ekologicznej przyczyni się do uporządkowania altan lub stworzenia w naszym mieście funkcjonalnych i estetycznych punktów gromadzenia odpadów. Liczymy na to, że cenne nagrody zachęcą do licznego udziału w konkursie, a przez to zmiany na lepsze otaczającej nas przestrzeni. – powiedziała Ewelina Palus, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kielce.

Więcej o kampanii znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.

Opracowane na podstawie materiału nadesłanego.