Barbara Damian dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach

Prezydent Miasta Kielce postanowił, że Barbara Damian zostanie nowym dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.

Barbara Damian dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach


- Od 22 października 2019 roku do chwili obecnej, Pani Barbara Damian pełniła obowiązki dyrektora ZTM. W tym czasie wykonywała swoje obowiązki odpowiedzialnie, efektywnie i z pełnym zaangażowaniem. Dała się poznać jako osoba kompetentna, która sprawnie nadzorowała pracę pracowników. Zatrudnienie Pani Barbary Damian na stanowisku dyrektora, zważywszy na dotychczasowe doświadczenie oraz posiadanie kompetencje, daje nadzieje, że ZTM pod jej kierownictwem będzie należycie prowadził sprawy dotyczące organizacji komunikacji miejskiej w Kielcach. - informuje rzecznik prezydenta Kielc Tomasz Porębski.

Barbara Damian jest zatrudniona w ZTM od 2004 roku. Od 2010 roku pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora.