Daleszyce dla seniorów. Kluby zapewnią wyspecjalizowane wsparcie

Aż 5 klubów seniora zamierza stworzyć gmina Daleszyce. Każda z placówek ma mieć inny program, który będzie dostosowany do potrzeb danej społeczności. Wsparciem ma być objętych 80 osób starszych.

Daleszyce dla seniorów. Kluby zapewnią wyspecjalizowane wsparcie


Nowe kluby seniora mają między innymi zapewnić dzienną opiekę dla osób niesamodzielnych. „Celem projektu jest podjęcie przedsięwzięć, przy pomocy których gmina Daleszyce będzie minimalizować wyłączenia społeczne i zwalczać ubóstwo. Potrzeba takich działań została zdiagnozowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, który pełni opiekę nad osobami ubogimi, niepełnosprawnymi, którym grozi wykluczenie społeczne.” - poinformował urząd w Daleszycach.

Wyspecjalizowane placówki dla osób starszych mają powstać w Daleszycach, Sukowie, Cisowie, Komórkach i Smykowie. Każda z nich będzie pracowała na swój sposób. To dlatego, że urzędnicy mają opracować indywidualne programy uwzględniające potrzeby osobiste, zdrowotne, pielęgnacyjne i psychofizyczne seniorów w każdej z miejscowości.

Teraz urząd szuka chętnych do udziału w projekcie. Spotkania rekrutacyjne odbędą się 28 i 29 stycznia. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej daleszyckiego samorządu.