Czy alimenty wlicza się do dochodu?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, alimenty na dziecko wlicza się do dochodu. Co więcej świadczenie 500 plus również postrzegane jest jako przychód.

Czy alimenty wlicza się do dochodu?

W 2015 roku średnia wysokość zasądzonych alimentów na dziecko wyniosła 736, 6 zł. W przypadku małżonków to 781, 4 zł, rodziców - 611,7 zł. Warto zaznaczyć, że wysokość zasądzonych alimentów wraz z wiekiem dziecka może ulec zwiększeniu. [1]

Otrzymywane alimenty należy zawrzeć w rocznym rozliczeniu PIT. Takiego obowiązku nie mają osoby, które pobierają świadczenia alimentacyjne na rzecz:
- dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia;
- dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
- dzieci do 25 roku życia gdy zasądzone przez sąd alimenty nie przekraczają 700 zł.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Art. 135 §1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi – „ Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

W związku z tym wysokość zasądzonych alimentów zależy od wielu czynników. Głównym elementem, który wpływa na przyznawaną kwotę jest miesięczny koszt utrzymania dziecka. Pod uwagę bierze się, takie wydatki jak:
- jedzenie;
- ubrania;
- kosmetyki;
- opłaty związane z miejscem zamieszkania;
- nauka – w tym zajęcia dodatkowe.

Istotną rolę odgrywają zarobki obojga rodziców. Często zdarza się, że miesięczne dochody są zaniżane. Proceder tyczy się zarówno osób, które otrzymują świadczenie jak i tych zobowiązanych do płacenia. Również duże znaczenie mają spłacane zobowiązania finansowe.

Jeśli sytuacja materialna płacącego poprawi się lub wydatki na dziecko wzrosną, sąd może zwiększyć wysokość świadczenia alimentacyjnego. Warto zauważyć, że kredyty lub pożyczki online zaciągnięte w czasie płacenia alimentów mogą nie zostać uwzględnione jako czynnik zmniejszający potencjał finansowy. Zgodnie z uzasadnieniem wyroku sądu rejonowego w Grodzisku Mazowieckim: „spłata została rozpoczęta w sytuacji kiedy pozwany wiedział, że ma obowiązek alimentacyjny”.

Co więcej wpływ na wysokość alimentów ma wykształcenie i potencjał płacącego. Orzeczenie Sądu Najwyższego (III CR 212/58, OSN 160, nr 2, poz. 48), mówi - „istotą jest nie tylko aktualna sytuacja zarobkowa wynikająca z oświadczenia przedłożonego w sprawie, ale również jakie możliwości ma dana osoba. Są one determinowane wiekiem zobowiązanego, jego stanem zdrowia, przygotowaniem zawodowym, wykształceniem, możliwością zdobycia pracy w regionie.”

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Wpływ na zdolność kredytową ma wiele czynników. Najistotniejsze są zarobki i wydatki potencjalnego kredytobiorcy. Do obliczenia zdolności będą potrzebne następujące dane:
- dochód całej rodziny;
- liczba członów rodziny;
- miesięczne wydatki;
- wysokość innych zobowiązań;
- oprocentowanie kredytu lub pożyczki;
- okres spłaty zobowiązania.

Warto zaznaczyć, że banki podchodzą bardzo restrykcyjnie do oceny zdolności kredytowej. Najczęściej honorują tylko umowę o pracę. Znaczenie ma też historia kredytowa. Osoby, które miały problem w spłacie wcześniejszych zobowiązań, bardzo często są odprawiane przez banki z kwitkiem.

Nieco inaczej do zdolności kredytowej podchodzą instytucje pozabankowe. Między innymi ten czynnik ma duży wpływ na sukces firm pożyczkowych . Także trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wysokość pożyczek pozabankowych jest niższa. Między innymi z tego powodu pożyczkodawcy nie mają tak wyśrubowanych wymagań jak banki.

Firmy pożyczkowe honorują wszystkie formy zatrudnienia. Co więcej niektórzy pożyczkodawcy nie wymagają zaświadczeń o dochodach. Wystarczy przedstawić wpływy zewnętrzne na rachunku bankowym lub opłacone rachunki za media ( np. prąd, gaz).

Zdolność kredytowa, a alimenty

Alimenty są wliczane do dochodu. Dlatego osoby, które pobierają świadczenie mają zwiększoną zdolność kredytową. Warto zaznaczyć, że 500 plus również poprawia szanse na otrzymanie pożyczki online lub kredytu.

W gorszej sytuacji są osoby, które są płatnikami alimentacyjnymi. W tej sytuacji ich zdolność spada. Najefektywniejszą metodą na jej zwiększenie jest poprawienie zarobków. Nie zaleca się zaprzestania płacenia alimentów. Taki czyn jest traktowany jako przestępstwo. Sankcją za uchylanie się od płacenia tego typu świadczeń jest więzienie.

[1] Ministerstwo Sprawiedliwości, Prawomocne-orzeczenia-z-wyznaczeniem alimentów orzeczonych w sprawie o rozwód w 2015 roku

artykuł partnera