Skażona woda w podkieleckich miejscowościach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach w związku z mikrobiologicznym zanieczyszczeniem wody zakazał jej spożycia mieszkańcom aż 19 podkieleckich miejscowości w gminach Miedziana Góra oraz Morawica.

 Skażona woda w podkieleckich miejscowościach. Nie nadaje się do picia

Skażeniu uległo ujęcie z wodociągu Dębska Wola w gminie Morawica oraz wodociągu Ćmińsk- Bobrza w gminie Miedziana Góra. W wyniku przeprowadzonych przez PPIS w Kielcach badań jakości wody stwierdzone zostało zanieczyszczenie mikrobiologiczne pobranej próbki wody.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania wody do picia, przygotowywania potraw, mycia naczyń kuchennych, mycia owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli noworodków.

Możliwe jest jedynie wykorzystywanie tej wody do celów sanitarnych tj.: WC. Do spożycia należy używać wodę dostarczaną przez administratora wodociągu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych. W przypadku korzystania z wody dostarczanej przez administratora wodociągu ze zbiorników i cystern woda do celów jak wyżej może być używana po jej uprzednim przegotowaniu.

Zakaz spożycia wody dotyczy mieszkańców miejscowości: Chałupki, Chmielowice, Dębska Wola, Drochów Dolny, Drochów Górny, Kawczyn, Obice, Zbrza oraz Lisów ul. Wygwizdów w gminie Morawica. W gminie Miedziana Góra zakaz spożycia wody dotyczy miejscowości: Kostomłoty Pierwsze, Kostomłoty Drugie, Miedziana Góra, Ciosowa, Tumlin -Pogród, Tumlin - Wykień, Przyjmo, Bobrza - Porzecze, Ćmińsk oraz częściowo miejscowości Bugaj gmina Strawczyn.

Jak informuje gmina Miedziana Góra w miarę dostępności - w godzinach popołudniowych będzie można odebrać wodę butelkowaną od sołtysów.
Woda z samochodów przystosowanych do transportu wody będzie dostępna:
- przed Urzędem Gminy w Miedzianej Górze od godz. ok. 19
- na placu przed kościołem w Ćmińsku - od godz. ok. 16.
Wszelkie informacje w sprawie skażenia wody udzielane są pod numerem telefonu: 695 400 102.

Jak informuje gmina Morawica woda do celów spożywczych dostarczana będzie mieszkańcom specjalnymi zbiornikami i w pięciolitrowych pojemnikach. W celu poprawy jakości wody sieć wodociągowa zostanie poddana okresowemu płukaniu i chlorowaniu. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 41 31 14 928 lub 606 306 740.

Odpowiedzi

"Heniek Heńka" nie ma nic wspólnego z tymi wodociągami. Wodociągi Kieleckie nie obsługują gmin Miedziana Góra i Morawica. Na terenie Wodociągów Kieleckich (Kielce, Zagnańsk, Masłów, Sitkówka-Nowiny) NIE MA SKAŻENIA wody w wodociągu.