kielce informator sport wiadomości

Wyróżnia nas jakość


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy-laureat II edycji konkursu Szkoła dla rynku pracy zaprasza wszystkich, którzy oprócz bezpłatnego zdobycia zawodu będą chcieli odbyć praktyki zagraniczne.

Jesteśmy szkołą Samorządu Województwa Świętokrzyskiego /szkołą publiczną/, kształcimy w zawodach medycznych i społecznych od 1964 roku. Od kilku lat proponujemy atrakcyjny program praktyk zagranicznych. W kolejnej już edycji w 2016 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy rozpoczęło realizację projektu „Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 308 250,03zł. Termin realizacji projektu to 15 listopada 2016 r. do 14 czerwca 2018r.

W programie weźmie udział 34 uczniów i uczennic, słuchaczy i słuchaczek Centrum, którzy wyjadą na 2- tygodniową praktykę zawodową w portugalskich przedsiębiorstwach. Projekt obejmuje przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne zarówno w Polsce, jak i w Portugalii. Dla pozostałych uczniów mamy również bogatą ofertę praktyk u polskich pracodawców. Współpracujemy z wieloma wiodącymi w województwie jednostkami medycznymi, np. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy.

W stałej ofercie Centrum bezpłatne kształcenie w zawodach w ramach szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych /weekendowo/:
- technik usług kosmetycznych/2 lata/,
-technik masażysta/2 lata/.
- technik farmaceutyczny/2 lata/,
-terapeuta zajęciowy/2 lata/,
- technik elektroradiolog/2,5 roku/,
-technik sterylizacji medycznej/1 rok/,
-opiekun medyczny/1 rok/.

Kształcenie kończy się bezpłatnym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskaniem dyplomu z pełnymi kwalifikacjami do wykonywania zawodu. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów, w których kształcimy. W ostatnich latach zdawalność egzaminu zawodowego w szkole wynosi w granicach 90-100%. Szkoła pokrywa wszelkie koszty materiałów zużywalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły oraz naszym zapleczem /pracowniami do nauki zawodu/ w Morawicy przy ul. Kieleckiej 7. Brak umów finansowych ze szkołą powoduje, że kandydat, który zrezygnuje z nauki nie poniesie żadnych kosztów. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i śledzenia na bieżąco naszej oferty /www.szkola-medyczna.com.pl/.

Więcej na temat rekrutacji na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja.
http://www.szkola-medyczna.com.pl/rekrutacja

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ŻEBY ZOBACZYĆ GALERIĘ: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

artykuł partnera