Caritas podsumował Wakacyjną Akcję

Wakacyjna Akcja Caritas zakończyła się niewątpliwym sukcesem. W ramach inicjatywy zorganizowano aż siedem turnusów, a z kolonii letnich przygotowanych przez Caritas Diecezji Kieleckiej skorzystało około 650 dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, w tym 50 podopiecznych z Białorusi.

Caritas podsumował Wakacyjną Akcję

Tegoroczne turnusy odbyły się w Chłapowie koło Władysławowa, w Zakopanem i w Kaczynie koło Daleszyc. Głównym celem kolonii była aktywizacja uczestników poprzez programy wychowawcze z elementami profilaktyki, takie jak „Być dobrym jak chleb” z nawiązaniem do Roku świętego Brata Alberta czy „Wstań z kanapy, załóż buty wyczynowe”. Ważnym punktem programu stały także wycieczki krajoznawcze i zajęcia edukacyjne z animatorami.

W realizacji Wakacyjnej Akcji nieoceniona okazała się pomoc licznych wolontariuszy, którzy wcielili się w rolę kierowców, pielęgniarek, duszpasterzy i wspomnianych już animatorów.

Kolonie zostały częściowo sfinansowane ze środków Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach i Krakowie. Przedsięwzięcie wspomogły również samorządy Gmin Jędrzejów, Miechów, Słomniki, Proszowice, Wodzisław i Bieliny oraz Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” z Buska-Zdroju.

Inną formą wypoczynku były półkolonie w Ognisku Wychowawczym Caritas im. bł. E. Bojanowskiego w Jędrzejowie. W trzech turnusach udział wzięło około 240 dzieci.

Paulina Kalinowska 01.09.2017
fot.Caritas Kielce