Kielce Wiadomości Sport Informacje

Były poseł PSL stanie przed kieleckim sądem. Razem z nim burmistrz, były prezes i biznesmen

Do Sądu Rejonowego w Kielcach trafił akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom, które Prokuratura Krajowa oskarża o korupcję. Wśród oskarżonych jest Andrzej P. były poseł PSL a później prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach zatrzymany w czerwcu zeszłego roku przez agentów CBA.

Były poseł PSL stanie przed kieleckim sądem. Razem z nim burmistrz, były prezes i biznesmen

- Akt oskarżenia obejmuje sześć osób, w tym: burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Jacka T., byłego prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. – Cezarego T., byłego wiceprezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. – Zdzisława K., byłą prokurent Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. – Annę J., byłego prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Andrzeja P. oraz przedsiębiorcę, prezesa spółki z Warszawy – Dariusza M. - informuje Prokuratura Krajowa.

- Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2013 – 2014 były prezes WFOŚ i GW w Kielcach – Andrzej P., w rozmach z przedsiębiorcą z Warszawy – oskarżonym Dariuszem M., powoływał się na swoje wpływy w urzędzie, a przede wszystkim u burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. Oskarżony Andrzej P. nie tylko powoływał się na te wpływy, ale także podjął się załatwienia korzystnego rozstrzygnięcia dla przedsiębiorcy z Warszawy w przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Połaniec w zamian za obietnicę osiągnięcia przez niego korzyści majątkowych.

- Były prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Andrzej P. podjął się również pośrednictwa w uzyskaniu przez firmę oskarżonego Dariusza M. dofinansowania budowy farm fotowoltaicznych ze środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zamian za udzieloną mu obietnicę osiągnięcia korzyści majątkowej. Obietnica korzyści majątkowej dotyczyła obietnicy powołania Andrzeja P. na prezesa dwóch firm Dariusza M. i wypłacenia mu 2 proc. prowizji od wartości dofinansowania dla NFOŚ i GW w Warszawie. - informują śledczy.

- Andrzej P. został również oskarżony o to, że przekroczył uprawnienia podczas przyjmowania i rozpoznawania wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w Kielcach (art. 231 par. 2 kodeksu karnego i art. 230 par. 1 kodeksu karnego). - informuje Prokuratura Krajowa.

- Jacek T. – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec został oskarżony o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, w tym organizowanie i przeprowadzenie przetargu z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 231 par. 2 kodeksu karnego).

- Cezary T. – były prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. oraz Zdzisław K. – były wiceprezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice SA. zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień podczas wydawania zezwolenia dla firmy Dariusza M. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice i wydanie tego zezwolenia pomimo wad uniemożliwiającymi jego wydanie (art. 231 par. 2 kodeksu karnego). - informują śledczy z Prokuratury Krajowej.

- Dariuszowi M. prokurator zarzucił oferowanie Andrzejowi P. korzyści majątkowych w zamian za załatwienie przez niego określonych spraw w instytucji państwowej i samorządowej (art. 230a par. 1 kodeksu karnego i art. 229 par. 1 kodeksu karnego). - informuje Prokuratura.

- Anna T. został oskarżona o składanie fałszywych. zeznań, które miały służyć za dowód w postępowaniu karnym (art. 233 par. 1 kodeksu karnego).

Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Kielcach.