Co bezrobotni myślą o kieleckich pracodawcach?

Miejski Urząd Pracy w Kielcach przepytał 561 osób na temat ich byłych pracodawców. Respondenci oceniali zarówno kieleckie firmy i instytucje publiczne jak i duże sieci, które działają również na terenie stolicy województwa świętokrzyskiego.

Co bezrobotni myślą o kieleckich pracodawcach?


W badaniu brali udział bezrobotni i poszukujący pracy, którzy oceniali maksymalnie trzech byłych pracodawców. W anonimowej ankiecie zadano im 11 pytań na temat poprzednich miejsc pracy. Respondenci wyrażali swoje opinie o zarobkach, warunkach i atmosferze w pracy, prestiżu przedsiębiorstwa czy możliwościach rozwoju. Każde z pytań oznaczali w skali od 1 do 5.

Kieleckie firmy i instytucje uzyskały średnio 3,026 punktu na 5 możliwych. Z poszczególnych branż najwyżej ocenione zostało budownictwo (3,395 punktu), następnie handel (3,0721), usługi (3,0419) i produkcja (2,8144 punktu).

MUP w Kielcach w raporcie podaje także wykaz najczęściej ocenianych pracodawców wraz z uzyskanymi wskaźnikami. Najlepsze noty od byłych pracowników zebrała Politechnika Świętokrzyska. W badaniu uczelnia uzyskała 82,5 proc. możliwych punków, średnia z ocen wyniosła 4,1 punktu. Wysoko uplasował się także Urząd Miasta w Kielcach (74,8 proc., 3,7 pkt.) oraz Lidl (74,7 proc., 3,7 pkt.)

W ankiecie najchętniej wypowiadały się osoby zarejestrowane w MUP krócej niż rok, w wieku od 30 do 50 lat, mające wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe. Jako na źródła wiedzy o ocenianym podmiocie respondenci najczęściej odwoływali się do własnych doświadczeń z pracy u danego pracodawcy, ale aż jedna trzecia opinii została przedstawiona na podstawie wskazań rodziny i wiedzy potocznej. Rekomendacje zawarte w Internecie stanowiły nieco ponad 6 proc. wszystkich ocen. Na ostatnim miejscu wśród źródeł znalazły się doniesienia medialne, które miały wpływ na zaledwie około 3 proc. zgromadzonych opinii.

Cały raport można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.

S.D.12.03.2019