Milionowe straty, plany naprawcze nieskuteczne. Po audycie w szpitalu na Czarnowie

Straty udało się zmniejszyć ale plany naprawcze nie przyniosły oczekiwanych efektów – między innymi takie wnioski można wysnuć z kontroli, jaką radni Sejmiku przeprowadzili w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Jak się okazuje, nie najlepsza sytuacja finansowa lecznicy nie wynika tylko z tego, jak była ona zarządzana.

Milionowe straty, plany naprawcze nieskuteczne. Po audycie w szpitalu na Czarnowie


Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego nie poskutkowały programy naprawcze, które w szpitalu na Czarnowie w Kielcach były realizowane od 2015 roku. Radni z Komisji Rewizyjnej wskazali jednocześnie, że założenia tych zamierzeń były realne do zrealizowania. Zalecili, by kolejne takie programy były tworzone w ścisłej kooperacji z zarządem województwa. Zdaniem zespołu kontrolnego, zadłużenie szpitala wojewódzkiego wynika także z wad mechanizmu finansowania ochrony zdrowia w naszym kraju.

Warto dodać, że mimo negatywnego wydźwięku wyniku kontroli, dyrekcji szpitala udało się zmniejszyć straty. Dla przykładu, 2018 rok lecznica na Czarnowie zamknęła z długiem w wysokości aż 33 milionów złotych. Natomiast w 2019 roku strata prawdopodobnie nie przekroczy 4 milionów. Jak podkreślił wicemarszałek Marek Bogusławski plan naprawczy w szpitalu wciąż jest realizowany. Dodawał, że konieczne są wielokierunkowe działania, by udało się zbilansować sytuację finansową szpitala.

fot. WSzZ