kielce informator sport wiadomości

75 rocznica zagłady kieleckiego getta

25 sierpnia Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza na obchody 75. rocznicy zagłady kieleckiego getta. Złożą się na nie msza, zapalenie zniczy i spektakl teatralny.

75 rocznica zagłady kieleckiego getta

Piątkowe obchody 75. rocznicy zagłady kieleckiego getta rozpocznie msza w intencji ofiar, odprawiona w kościele O.O. Kapucynów o 18.30. Dzisiejsza parafia św. Franciszka obejmuje teren, na którym zlokalizowane było getto. O godzinie 20.00 odbędzie się krótka uroczystość z zapaleniem zniczy pod pomnikiem "Menora". Następnie Stowarzyszenie zaprasza do Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu przy ulicy Planty 7 na niezwykły spektakl oparty na wspomnieniach z kieleckiego getta przeplatanych fragmentami z biblijnej Księgi Lamentacji. Przedstawienie przygotowała młodzież z grupy teatralnej działającej przy Teatrze Żeromskiego.

Dzień później, 26 sierpnia, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego organizuje pielgrzymkę pamięci do Treblinki - miejsca, w którym zamordowano większość żydowskich mieszkańców naszego miasta.

- Getto zostało utworzone w najuboższej dzielnicy Kielc 31 marca 1941 roku i zostało odgrodzone płotem z desek i drutu kolczastego. Do 500 budynków, w większości nie mających wody i kanalizacji, przesiedlono około 27 tysięcy Żydów, z czego większość stanowili Żydowscy mieszkańcy Kielc. Nie jesteśmy w stanie pojąć ogromu bólu i cierpienia, jakie towarzyszyło ludziom mieszkającym przez ponad rok na terenie kieleckiego getta. Latem 1942 roku zarządzono jego "likwidację". W dniach 20-24 sierpnia Niemcy wywieźli z Kielc do Treblinki i zamordowali tam blisko 21 tys. osób. Ponad 1500 osób zginęło w tym czasie na ulicach naszego miasta, rozstrzelano dzieci z sierocińca żydowskiego oraz kobiety ciężarne, mordowano starców i chorych. - informuje Piotr Świerczyński ze Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.