500+ dla niesamodzielnych

Ponad 32 tys. osób w świętokrzyskim, może być uprawnionych do złożenia wniosku o dodatkowe pieniądze z ZUS. Uzyskanie świadczenia uzupełniającego będzie uzależnione od łącznego spełnienia kilku warunków. Po pierwsze świadczenie to jest adresowane wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Po drugie, łączna wysokość „brutto” pobieranych świadczeń nie przekracza 1600 zł. Kielecki ZUS już czeka na wnioski.

500+ dla niesamodzielnych


- Zakład opracował już formularz wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej oraz na naszych salach obsługi klientów. Nasi doradcy pomogą w wypełnieniu wniosku. Pamiętajmy też o zebraniu wszystkich dokumentów związanych z naszym stanem zdrowia – informuje Paweł Szkalej, rzecznik świętokrzyskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Przypominam, że właściwe orzeczenie musi mieć każdy, w tym również osoby po 75. roku życia, którym z racji wieku automatycznie przyznano dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty. Jednak, aby uzyskać nowe świadczenie, będą one musiały mieć orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji – zaznacza.

500 zł ale nie dla każdego

Przy ustalaniu wysokości świadczenia obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że nowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy czym łączna kwota tego świadczenia i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Zgodnie z tą zasadą uprawnione do świadczenia są również osoby, których suma świadczeń jest przedziale powyżej 1100 zł ale nie przekracza 1600 zł. Przykładowo, jeżeli suma tych świadczeń wynosi 1290 zł, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 310 zł. Z kolei, jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1507 zł, to otrzymamy 93 zł.

Świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych będzie przysługiwało od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek.

Żródło: ZUS Kielce