Zakończone przyjmowanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego

W miniony poniedziałek, tj. 3 kwietnia br., przyjęto ostatnie propozycje do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego zgłaszane przez mieszkańców. Wpłynęło 45 projektów, w tym 17 zadań dużych i 28 małych. Ratusz czeka także na projekty wysłane pocztą tradycyjną.

 Zakończone przyjmowanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego

12 wniosków, czyli największa ich liczba, dotyczy placów zabaw, 8 odnosi się do boisk szkolnych i osiedlowych, a po 6 wiąże się z przebudową chodników i parkingów oraz terenów rekreacyjnych na osiedlach i w parkach. Wśród pomysłów kielczan warto wymienić również: stworzenie trasy rolkarzy w dolinie Silnicy, inteligentne ławki solarne wyposażone w porty USB, hot spoty, stojaki na rowery, instalację urządzeń ułatwiających orientację przestrzenną osób niewidzących, obserwatorium astronomiczne, kreatywną strefę zabawy i nauki na Barwinku, monitoring na Białogonie czy przebudowę ulicy bp. Kaczmarka.

Publikację listy projektów zaplanowano na 20 kwietnia. Następnym krokiem będzie ich rozpatrzenie i weryfikacja w oparciu o regulamin. Głosowanie na zaakceptowane pomysły odbędzie się we wrześniu. Pochodzące z budżetu miasta środki przeznaczone na realizację wybranych wniosków to 5 milionów złotych.

Paulina Kalinowska 04.04.2017