kielce informator sport wiadomości

Świętokrzyskie widoki. Zobacz świat, którego już nie ma

Ponad 280 unikalnych, w większości niepublikownaych, fotografii można zobaczyć w albumie „Świętokrzyskie widoki Kieleckie i Sandomierskie w dawnej fotografii z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości”.

Świętokrzyskie widoki. Zobacz świat, którego już nie ma

To zapis stanu zabytków regionu, ale także i wyglądu wsi, miasteczek i miast z przełomu XIX i XX stulecia. Na czarno białych ilustracjach utrwalono podobizny mieszkańców oraz widoki obiektów zabytkowych, zamków, pałaców i ich ruin, a także domów i zabudowy gospodarczej. Przeważnie były to drewniane, pobielone, kryte gontem i słomą domostwa.

Zapraszamy do wycieczki, do nieistniejącego już świata. Zobaczycie m.in. jak wyglądał świętokrzyski klasztor w którym funkcjonowało carskie więzienie i jakie szkody poczynili w nim Austriacy. Zajrzycie do Bodzentyna, Chęcin, Nowej Słupi, Łagowa, Daleszyc, Opatowa, Staszowa, Szydłowa, Zawichostu, Klimontowa… Zobaczcie klasztory w Świętej Katarzynie, Karczówce, Rytwianach, Wąchocku. Przyjrzyjcie się wiejskim kościołom w Tarczku, Chybicach, Lisowie, Górach Wysokich, Sulisławic, czy Połańca.

Wydawcą albumu jest Fundacja Świętokrzyska Góry Historii. Książkę można nabyć między innymi w sklepie Muzeum Narodowego w Kielcach. Dodatkowo przed Pałacem Biskupów Krakowskich stanęła wystawa planszowa prezentująca niektóre ze starych fotografii. Można na nich zobaczyć świat, którego już nie ma.